Menü

Szimbiózis

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő kérdés az ember által meghódított, beépített területek és a természet viszonya, ennek alakulása. Az urbánus és a természeti elemek kapcsolatba kerülnek egymással a városi és a természetes tájakban egyaránt, viszonyuk azonban nem mindig átgondolt és következetes.

Sorozatomban az urbánus elemek, mint geometrikus testek és az organikus formák szimbiózisban jelennek meg, egyfajta formai interakció jön létre a kreált és a természeti képrészek között. A fiktív objektumok oda-nem-illősége és a mégis megvalósuló integrációja egyaránt ábrázolja a város és a természet közötti disszonanciát és a harmóniára való törekvést is. Reflexió a táj által nyújtott élményre, ugyanakkor beavatkozás is, az élmény átformálása.